PROJEKAT URLENIKE „IZGRADNJA BLOKA 2 – I FAZA“

Realizacija prve faze izgradnje jednog od objekata Odjela Urlenike (Blok br. 2) uspješno se privodi kraju.

Prva faza podrazumjeva izgradnju stambenog objekta na mjestu gdje je ranije bio treći paviljon, odnosno izvođenje svih vanjskih radova i dio grubih unutrašnjih radova. Ugovorena vrijednost realizacije ove faze je 2.046.033,50 KM od kojih je 1.409.655,00 KM  obezbijedila  Vlade Federacije BiH (dodijeljeno od strane Federalnog ministrstva rada i socijalne politike s pozicije Kapitalnog transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH). Zavod Drin učestvuje vlastitim sredstvima u iznosu 636.378,50 KM, a podrazumjeva izvođenje svih vanjskih radova i dio grubih unutrašnjih radova na izgradnji objekta na dvije etaže (Blok br. 2), na mjestu ranije postojećeg III paviljona koji se demontirao i uklonio.

Ciljna grupa :  60 korisnika, muškog spola, uzrasta od 31. do 72. godine (osobe sa psihičkim poremećajima/oboljenjima), stanari  3. paviljona i 25 uposlenika.

Cilj i efekti projekta jesu jačati  kapacitete Zavoda Drin i unaprjeđenje kvaliteta usluge boravka i psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju, dostupnost usluga u skladu sa potrebama osoba s mentalnim invaliditetom, ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Dakle, podignut nivo standarda za rad i pružanje usluga iz domena djelatnosti, proširenje kapaciteta Zavoda,  pozitivan napredak  u  realizaciji razvojnih ciljeva Zavoda, pozitivno djelovanje na svijest javnosti o mogućnostima osoba sa mentalnim invaliditetom, značajan napredak u otklanjanju predrasuda i stereotipa u odnosu na ovu populaciju, ispoštovati prava i potrebe korisnika na osnovu individualno definiranog nivoa podrške, kvalitet života ciljne grupe korisnika na višem nivou u odnosu na ranije, razvijen osjećaj samostalnosti, samopoštovanja i vjere u vlastite mogućnosti kod korisnika, korak naprijed u omogućavanju uvjeta za potpunu re/habilitaciju korisnika i eventualni povratak u lokalnu sredinu, ali i bolji uvjeti rada uposlenika.

Za realizaciju druge faze, završni unutrašnji radovi, kojom bi se zvanično kompletirao ovaj objekat potrebna su  sredstva u iznosu od cca 1.500.000,00 KM. Nadamo se da ćemo i dalje imati podršku nadležnih, te da će se daljnja realizacija ovog projekta nesmetano odvijati.

Na videu ispod možete vidjeti stanje Odjela B- Urlenike prije početka realizacije ovog projekta i kako je predviđeno da isti izgleda nakon završetka projekta.