Vlada FBiH obezbjedila 1.552.000,00 KM za projekte Zavoda Drin

Na osnovu zastupničke inicijative Kenele Zuko, zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije, odnosno resorno Ministarstvo rada i socijalne politike, unutar budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, uvrstila je 5 projekata JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, od kojih najvažniji projekat- Odjel B Urlenike – Socijalno
stanovanje.

Projekat je izrazito značajan sa aspekta zadovoljenja propisanih standarda i poboljšanja uslova života
korisnika usluga Zavoda. Ukupna vrijednost projekta -Odjel B Urlenike- je više od 4 miliona konvertibilnih maraka, a Vlada Federacije, odnosno Ministarstvo rada i socijalne politike, je u prethodnoj sedmici izvršilo realizaciju i doznaku 1.552.000,00 KM za Zavod Drin, od čega 1.400.000,00 KM odlazi upravo za projekat Urlenike. Ovo je veoma značajan iznos za realizaciju prve
faze cjelokupnog projekta, a ostatak sredstava će biti usmjeren na još četiri projekta koja su dobila podršku Vlade FBiH.
Koristimo priliku da se zahvalimo zastupnici Zuko, zatim Vladi Federacije, premijeru Fadilu Novaliću i resornom ministru Vesku Drljači, koji su prepoznali značaj naše ustanove za život osoba koje su u potrebi da koriste usluge ustanove poput naše.
Zavod Drin je dom za 500 korisnika i novi objekat Urlenike, za koji su sredstva namijenjena, napokon bi bio dom dostojan za život naših korisnika, a koji će zadovoljiti standarde za rad i pružanje usluga našim korisnicima. Zavod se, takođe, obavezuje da će sredstva trošiti namjenski i transparentno.