POSJETA I RADIONICA IZ OBLASTI PRIMJENE OKUPACIONE/RADNE TERAPIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU U BIH

Majda Ibrahimagić-Sarajlić (CMZ Zenica), Emina Smriko (KB Zenica) i Dragana Fišer (Zavod Bakovići) boravile su u našoj ustanovi, a posjeta je prije svega bila namjenjena okupacionim terapeutima Senidi Džafić i Neziru Klisuri. 

Sastanku i radionici iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju na temu „Komunikacijske vještine u mentalnom zdravlju“ prisustvovali su i : asistenti okupacione terapije: Karahmet Ibrahim, Buza Fikret, Kajević Ismihana, Turko Behireta i Mašin Sabiha;

Topalović Asim, magistar sporta – sportski trener, Pašić Edin – magistar sporta – okupacioni terapeut,socijalni radnici: Zulum Ismet, Hodžić Eldina i Omanović Medhija; psiholozi: Ljubičić Marija i Hodžić Đenan, te Bečirović Faruk bach. sociologije.

U toku razgovora, pored predavanja i vježbi na temu komunikacijske vještine, razgovaralo se o međusobnoj saradnji uposlenika, koliko je važna podrška i razumijevanje među samim uposlenicima koji rade u tako specifičnim uslovima, te se stalno isticao značaj komunikacije. 

Prema uputama i željama direktora Zavoda Drin, radionica i predavanje na temu komunikacijske vještine napravljena je sa većom grupom uposlenika Zavoda Drin.  Radionica je vođena prema prezentaciji Komunikacione vještine uz određene vježbe i u interakciji sa učesnicima. 

Gošće su svoj boravak u našoj ustanovi ocjenile kao posebno ugodan i prijateljski. Također, obišle su naše radionice, čime su dodatno bile zadovoljne, te su pohvalile atmosferu, sadržaj, raspoloženje i zadovoljstvo koje su uočile kod korisnika. 

Gošće su bile zadovoljne posjetom, ocjenivši je obostrano uspješnom, te izrazile potrebu za češćim posjetama ovog tipa i zadovoljstvo održanom radionicom sa našim uposlenicima. Dogovorena je saradnja u svim segmentima u kojima mogu podržati naš Zavod, kako bi se okupaciona terapija provodila na najkvalitetniji mogući način.