Nastavak Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

U cilju upoznavanja i najave planiranih aktivnosti koje će Projekat mentalnog zdravlja u BiH provoditi u narednom periodu, a koje su namijenjene uposlenicima i korisnicima ustanova za trajni smještaj korisnika, članovi Projektnog tima mentalnog zdravlja u BiH, u sastavu dr Biljana Lakić, Zvjezdana Stjepanović, Mirko Zrnić, Dalibor Miholjčić i Dragan Amidžić posjetili su Zavod, te je u sklopu posjete održan sastanak sa direktorom Zavoda, Adisom Ramićem i njegovim najbližim saradnicima.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH, kojeg implementira Institut za populaciju i razvoj- IPD ( Asocijacija XY), u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a kojeg finansira Vlada Švicarske, ulazi u treću, završnu fazu Projekta i traje do februara 2023. godine.

Tokom sastanka predstavljene su planirane aktivnosti, konkretno planirani treninzi- obuka osoblja za izradu i praćenje Individualnog plana oporavka korisnika, obuka osoblja za provođenje okupacione terapije, obuku o Etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju i predviđene aktivnosti sa korisnicima Zavoda Drin. Također predstavljene su i druge aktivnosti koje će Projekat obuhvatiti.

Na sastanku je zaključeno da su dodatne obuke i usavršavanja profesionalaca neophodni kako bi se poboljšao kvalitet usluga i podržao njihov entuzijazam u daljem radu sa korisnicama, te da će Zavod Drin i dalje, zasigurno, biti uključen i aktivno učestvovati na treninzima- obukama u okviru programa Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hervegovini.