Donacija didaktičkog i materijala za art radionicu

Zaposlenici UNDP-a BiH su zaista predani učešću u humanim akcijama širom zemlje, ali takve aktivnosti često rade i samoinicijativno. Već drugi put su odlučili da nekom donacijom podrže Zavod Drin, naše korisnike. Ovog puta to je bio didaktički materijal i materijal za našu art radionicu.


Donaciju je predala UNDP-ova zaposlenica Alma, predstavljajući ovaj put svoje kolege koji su učestvovali u ovoj akciji, a mi se svima najiskrenije zahvaljujemo.