Sarajevski kiseljak za Drin

Sarajevski kiseljak d.o.o., kompanija koja je dugogodišnji prijatelj Zavoda Drin  kroz sponzorsko-donatorske aktivnosti, kojima pomaže sportska i kulturna događanja koje organizuje naša ustanova, obezbijedila je i ovih dana određenu količinu
osvježavajućih napitaka kao donaciju za naše korisnike u vrijeme novogodišnjih praznika.

Iskreno se zahvaljujemo menadžmantu Sarajevskog kiseljaka i vjerujemo da će se naša saradnja i njihova podrška Zavodu i u budućnosti realizirati kroz razne projekte i aktivnosti.