Donacija BH Telekoma

Sastavni dio poslovne prakse kompanije BH Telekom jeste svakodnevno društveno odgovorno poslovanje putem različitih aktivnosti, donacija, sponzorskih angažmana.

Zavod Drin je dugogodišnji korisnik usluga ove velike telekomunikacijske kompanije, te su se ovaj put iz BH Telekoma- Direkcija Travnik odlučili da donaciju vrijednog TV aparata usmjere prema našoj ustanovi. Iskreno se zahvaljujemo i želimo im uspjeh u svim budućim projektima.