Članovi BHUF-a Švedska u posjeti Zavodu

Bosansko-Hercegovački omladinski savez u Švedskoj ( BHUF) je demokratska, višenacionalna i apolitična organizacija, koja u svoje članstvo okuplja omladinska udruženja sa BH predznakom. 

Cilj Omladinskog saveza je koordinacija rada i podrška aktivnostima kao što je unapređenje maternjeg jezika, kulture, tradicije,obrazovanja i informisanja. Prije par godina BHUF je  ostvario direktnu saradnju sa organizacijama u Bosni i Hercegovini koje se bave omladinom, a kojima je potrebna dugoročna pomoć, te su svojim projektima ostvarili saradnju sa Zavodom za zbrinavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Dječijim domom Bjelave, SOS dječijim selom i slično. Dakle ova naša omladina, koja svoj život gradi u Švedskoj, osim prethodnih aktivnosti itekako je u svoje programe uvrstila i humanitarni rad, te brigu za najosjetljivije populacije u Bosni i Hercegovini. Tako da su izrazili želju da posjete i našu ustanovu, druže se sa našim najmlađim, ali i onim starijim korisnicima. Svoju posjetu su iskoristili da Zavodu uruče i vrijednu donaciju u svakodnevnim potrepštinama.

Sreća je imati ovaku omladinu, mlade ljude koji su itekako svjesni vrijednosti i mogućnosti svog rada, vrijednosti ciljeva koje ostvaruju. Zato, iskreno se zahvaljujemo članovima BHUF-a, hvala na entuzijazmu i pozitivnoj energiji koju su unijeli sa svojom posjetom, vremenu koje su izdvojili za druženje i zagrljaje za korisnike Zavoda Drin.