UČEŠĆE NA WHO KONFERENCIJI MENTALNOG ZDRAVLJA

Na poziv Odjela za mentalno zdravlje, Trst, predstavnici Zavoda Drin učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji “USLUGE DOBRE PRAKSE: PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I OPORAVAK U MENTALNOM ZDRAVLJU” održanoj 23-26. septembra 2019. godine u Trstu, u organuizaciji Kolaboracijskog Centra Svjetske Zdravstvene Organizacije za istraživanja i obuku u polju mentalnog zdravlja, Trst, a u saradnji sa WHO (World Health Organization) Geneva & Copenhagen; IMCHN (International Mental Health Collaborating Network) i WFMH (World Federation for Mental Health).

Konferencija je za cilj imala predstavljanje programa WHO Quality Rights, njegovo širenje i primjenu u zemljama Evrope i globalno. Predstavljeni efikasni i kvalitetni primjeri usluga mentalnog zdravlja iz zajednica, imali su za cilj da potaknu na djelovanje i širenje novih i inovativnih pristupa kvalitetnijih usluga u polju mentalnog zdravlja širom svijeta, a ujedno predstavljaju i temelj Radnoj grupi za izradu dokumenta “Smjernica za mentalno zdravlje – oporavak, pristupi mentalnom zdravlju usmjereni na ljude i ljudska prava. Glavna tema ovogodišnjeg skupa na kojem je učešće uzelo više od 30 zemlja iz cijelog svijeta bila je prezentacija “tršćanskog modela” i njegove implementacije koji je predstavljen kao primjer promjene kompletnog sistema, utemeljenog na centralnosti osobe kao građanina s punim pravima, kritičkom pristupu psihijatriji u smislu borbe protiv institucionalizacije, te načinima kako ga prilagoditi različitim zajednicama, kulturama i resursima širom svijeta, te o koracima koje treba poduzeti za njegovo postupno provođenje. Ova praksa prepoznata je kao eksperimentalni pilot projekat deinstitucionalizacije mentalnog zdravlja od strane Svjetske zdravstvene organizacije i djeluje kao nadahnjujući model za usluge, organizacije i zemlje u više od 30 zemalja, posebno u Evropi, Aziji , USA, Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu, a čija iskustva su bila predstavljena na ovoj konferenciji.
Skup je uključivao studijsku posjetu dva od četiri Centara mentalnog zdravlja u Trstu, gdje su naši predstavnici imali priliku, upoznati se sa načinom rada i procesom zbrinjavanja u zajednici, aktivnosti 24h/dan, ranim intervencijama, metodama odogovora na krizu, socijalnim preduzećima, rehabilitaciji i socijalnoj uključenosti, te individualnim planovima i softverskim programima. Također je organizovana i posjeta jednoj rezidencijalnoj stambenoj jedinici koja funkcioniše u okviru Pojedinačnog prelaznog projekta.
U čast 40 godina od zatvaranja azila, ideje koja je preokrenula italijansko zakonodavstvo i postavila ga referentnom tačkom za cijeli svijet, pokrenuta je inicijativa za kandidaturu “Tršćanskog modela mentalnog zdravlja” za Nobelovu nagradu za mir.