Obavijest o prijemu kurbanskog mesa za Kurban – bajram 2021.

Obzirom da, već tradicionalno, za vrijeme Kurban-bajrama u našu ustanovu pristignu velike količine kurbanskog mesa, što je značajno za Zavod, a iz zdravstveno- sigurnosnih razloga, kako bi zaštitili svoje korisnike i radnike, ovim putem, sve naše prijatelje, koji imaju namjeru donirati svoje kurbane, obavještavamo o sljedećeim mjerama i preporukama koje je neophodno izvršiti:

 • Ukoliko građani vrše klanje kurbana individualno, u privatnim domaćinstvima, neophodno je da uz meso predoče i potvrdu o zdravstvenom stanju životinje (original ili kopija);
 • Ako se klanje kurbana vrši u registrovanom objektu, pod nadzorom veterinarske inspekcije potrebna je potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke životinjskog porijekla;
 • Obavezno je nošenje maski i rukavica prilikom dolaska u Zavod, odnosno na mjesto prijema kurbanskog mesa;
 • Obavezna je evidencija donatora, ime i prezime, uz predođbu lične karte;
 • Zbog visokih temperatura, po uputstvu relevantnih osoba, meso ne smije biti upakovano u pvc ambalažu. Također, kurban treba biti očišćen od iznutrice i odstranjena glavuša;
 • Prijem kurbanskog mesa od donatora i ove godine vršiti će se u neposrednoj blizini zgrade Zavoda Drin, za vrijeme Kurban- bajrama, u periodu od 8 do 17 sati, prvog  i eventualno drugog dana Kurban- bajrama ( zavisno od situacije)  ;
 • Naglašavamo, prijem kurbanskog mesa vršiće se do popunjavanja kapaciteta koji su nam na raspolaganju, te smo nakon toga primorani obustaviti daljnji prijem, o čemu ćemo blagovremeno dati obavijest na našoj stranici i portalima;
 • Preporuka je da se kurbansko meso dostavi na adresu Zavoda u što kraćem roku nakon klanja kurbana, radi pravilnog skladištenja.
 • Objavljene preporuke su date, isključivo, radi sigurnosti naših korisnika i što svrsishodnije upotrebe kurbanskog mesa.
 • Također, mogu se vršiti i uplate kurbana za Zavod. Uplata se može vršiti do utorka, 20.jula 2021. godine sa obaveznom naznakom ( svrha): Uplata kurbana za Zavod.
 • Uplate kurbana za Zavod se mogu vršiti u blagajni Zavoda ili preko žiro-računa:

– Račun broj: 338-900-22083023-98 kod Unicredit  banke;

– Račun broj: 199-047-00043924-02 kod Sparkasse banke.