Dr. Davor Pehar, direktor ZJZ FBiH posjetio Zavod Drin

DrDavor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH boravio je u posjeti Zavodu Drin, gdje ga je dočekao direktor Zavoda, Adis Ramić, sa svojim saradnicima.

Razlog posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima u Zavodu, a koje se odnose na pojavu i širenje virusa COVID 19. Direktor Ramić ovom prilikom prezentovao je sve mjere koje su poduzete ranije,  a posebno one koje su trenutno na snazi u našoj ustanovi, te naglasio da su one uvedene od same pojave virusa COVID 19 u našoj državi i okruženju, s tim da su mjere predostrožnosti u prethodnom periodu pojačane.

Nakon prezentovane situacije, vezane za pojavu virusa u Zavodu, dr Pehar pohvalio je aktivnosti i mjere koje  su poduzete i koje su realizovane, te iskazao spremnost da koliko god je moguće pomogne  i da podršku našoj ustanovi.