POSJETA DELEGACIJE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru planiranog obilaska javnih ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, danas su Javnu ustanovu Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin posjetili federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, pomoćnik ministra za socijalnu oblast Miroslav Jurešić, te savjetnik dopremijera F BiH Adis Arapović.

Povod posjete je uvid u aktuelno stanje u Zavodu, kao i sagledavanje trenutnih problema i prepreka, te mogućnosti njihovog prevazilaženja s ciljem pružanja najbolje moguće usluge korisnicima.
Menadžment Zavoda, na čelu sa direktorom Adisom Ramićem, goste je upoznao sa svim aktuelnostima vezanim za djelatnost Zavoda i tekućom problematikom, te prezentovao naredne planirane aktivnosti, s fokusom na poboljšanje uslova boravka, re/habilitacije i tretmana korisnika Zavoda ali i rada uposlenika i podizanju standarda. Razgovaralo se o podršci i važnosti nastavka saradnje sa resornim Ministarstavom za rad i socijalnu politiku, koja je uvijek bila na zavidnom nivou, ističući da uvijek postoji potreba za unaprjeđivanjem i jačanjem iste, kao i potreba za korištenjem svih raspoloživih resursa.
U tom pogledu, Ministar Drljača istakao je, kako je podrška Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema ovoj ustanovi i dalje neupitna, izrazio zadovoljstvo postignutim uspjesima koji su najbolji dokaz rada, pažnje i brige prema najosjetljivijima osobama u društvu.
Nakon održanog sastanka, upriličena je posjeta odjeljenjima Odjela A i Odjela B – Urlenika, te novosagrađenom objektu – kući u lokalnoj zajednici.
Direktor ustanove Adis Ramić zahvalio se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na čelu sa ministrom Drljačom na ukazanoj podršci, te najavio zajedničke projekte koji ih očekuju, a koji služe u svrhu ostvarenja što boljih i kvalitetnijih uslova i pružanja usluga korisnicima ustanove.