Adis Ramić imenovan za v.d. direktora Zavoda DRIN

Odlukom Upravnog odbora Zavoda, dana 30.10.2018. godine, za vršioca dužnosti direktora
JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin Fojnica, imenovan je dipl.scr. Adis
Ramić.

Gospodin Ramić je dugogodišnji uposlenik ove ustanove, a od 2006.godine obnašao je
funkciju rukovodioca Psihijatrijskog odjela Zavoda.