Naše usluge / Tretmani

NAŠE USLUGE

   – usluga stanovanja u ustanovi

   – usluga stanovanja u lokalnoj zajednici ( uz podršku)

 

TRETMANI, RADNE I OKUPACIONE TERAPIJE (klik za više)

   – defektološki tretman

   – usluge psihoga u zavodu

   – logopedski tretman

   – senzorna terapija

   – fizikalni tretman                                                                                                                                                                                                                                      

   – muzikotretman

   – socijalni rad

   – radna i okupaciona terapija- radionice

   – KSS Drin

 

KAKO IZVRŠITI SMJEŠTAJ