Vrijedna donacija HO “Ahmadiyya Muslim Jamaat” BiH

Humanitarna organizacija “Ahmadiyya Muslim Jamaat” BiH svojim humanitarnim radom i pružanjem podrške osjetljivim kategorijama društva aktivni su u Bosni i Hercegovini duži vremenski period.

Također, i u našu Ustanovu su ponovo došli te, kao i ranije, uručili nam vrijednu donaciju. Predsjednik HO “Ahmadiyya Muslim Jamaat” BiH,  Muzafeezur Rahman posjetio je Drin, a ovaj put s njim je u posjeti boravio i Zubair Khalil Khan, regionalni direktor međunarodne organizacije Humanity First Balkan, koja je i obezbijedila vrijednu donaciju. Goste je primio direktor Ustanove, gospodin Adis Ramić.

Ovom prilikom, ispred organizacije Humanity First Balkan, Gospodin Khan uručio je direktoru Ramiću, vrijednosni ček u iznosu od 5.000,00 KM za kupovinu ogrijeva.

Zahvaljujemo se gospodinu Rahmanu, sada, zaista, možemo reći iskrenom prijatelju Drina, te gospodinu Khanu na donaciji, ali i na izraženoj spremnosti da daju svoj dalji doprinos u stvaranju boljih uslova za naše korisnike.