Obavijest o promjeni naziva Zavoda

Na osnovu člana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 27/5, 68/5, 43/09, 63/14, 85/21),

dana 12.09.2023. godine donijeto je Rješenje o izmjenama podataka, te su u sudski registar za subjekt JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica –Drin upisani podaci o promjeni naziva Zavoda u : Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu- Drin.