Posjeta ministra Delića

U okviru planiranog obilaska javnih ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, danas je Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin posjetio federalni ministar rada i socijalne politike, gospodin Adnan Delić, sa svojim saradnicima.

Povod posjete je uvid u stanje u Zavodu, ali i upoznavanje sa planiranim aktivnostima i projektima. Direktor Zavoda Drin, Adis Ramić, upoznao je goste sa svim aktuelnostima vezanim za djelatnost Zavoda i tekućom problematikom, te prezentovao naredne, planirane, aktivnosti, s fokusom na poboljšanje uslova boravka korisnika u Zavodu. Razgovaralo se o podršci i važnosti nastavka saradnje sa resornim Ministarstavom za rad i socijalnu politiku, ističući da uvijek postoji potreba za unaprjeđenjem i jačanjem iste, kao i potreba za korištenjem svih raspoloživih resursa.  
U tom pogledu, Ministar Delić istakao je kako je podrška Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema ovoj ustanovi neupitna, te ovom prilikom izrazio posebno interesovanje za podršku pri realizaciji projekta izgradnje stambenog kompleksa Odjela B- Urlenike.
Nakon održanog sastanka, upriličena je posjeta odjeljenjima Odjela A i  objektukući u lokalnoj zajednici.
Direktor Ramić zahvalio se ministru Deliću na posjeti, te najavio zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a koji služe u svrhu ostvarenja što boljih i kvalitetnijih uslova i pružanja usluga našim korisnicima.