INTERAKTIVNA SOBA I DNEVNI BORAVAK ZA DJECU

Realizovan je još jedan projekat u našem Zavodu. Naime riječ je projektu “ Interaktivna soba i dnevni boravak za djecu”.

 

Vrijednost projekta bila je 13.987,35 KM, a isti je podržan sredstvima Udruženja Institute for population and development  u iznosu od 10.000,00 KM, u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji finansira Vlada Švicarske Konfederacije preko Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC.

Projekat je podrazumjevao nabavku i instalaciju opreme- senzornim i asistivnim tehnologijama, na IV odjeljenju Zavoda Drin, gdje boravi 30 djece sa višestrukim teškoćama, kako bi im se osigurao prostor za igru. Provođenje senzorne pedagogije pomaže  razvoj socijalne vještine, osjetilno-motoričke sposobnosti, utjecati na poboljšanje u ponašanju, komunikaciji i interakciji s drugima, što je neophodno za njihov razvoj i sudjelovanje u svakodnevnom životu.

Namjera je da se potaknu djeca na kretanje, igru i formiranje adaptivnih reakcija i stvaranje interakcije s okolinom koja stimulira senzorne doživljaje.

Dakle, cilj projekta je unaprijediti uslove za boravak i igru, te omogućiti interaktivno učešće i participatorna istraživanja kod djece sa višestrukim teškoćama kroz mješovitu metodologiju i aktivnosti praćenja i evaluacije.