Sport nema granica

Troje Italijana, aktivnih sportista, trenera fudbala, srčani volonteri, Cristina, Luca i Nicolas proveli su dan sa trenerima KSS Zavoda Drin.

Moramo napomenuti da je Cristina jedan od trenera italijanskih paraolimpijaca. Posjeta je bila organizovana zahvaljujući našim dugogodišnjim prijateljima, talijanskoj organizaciji „ Vrt plavih ruža“, koja kontinuirano daje
podršku našoj ustanovi. Treneri KSS Zavoda Drin, Asim Topalović i Edin Pašić, upoznali su goste sa sportskim
aktivnostima koje se provode sa korisnicima, programom rada i rezultatima, a u cilju razvoja saradnje , zajedničkih projekata i ostalih aktivnosti. Za sve prezentovano naši treneri su dobili velike pohvale, a svi mi se radujemo budućim zajedničkim projektuima.