Studijska posjeta kolektiva SC “ Dlan “ Zenica

Stručni tim i menadžment Servis centra “ Dlan” Zenica boravio je u  strudijskoj posjeti Zavodu Drin. Cilj posjete bila je razmjena iskustava, predstavljanje rada Udruženja i Servis centra.

Naime, udruženje Dlan pruža podršku djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Naši gosti su dolazili već ranije, prije četiri godine, te su sada iskazali veliko oduševljenje promjenama i napretkom u Zavodu, kako kada je riječ o smještaju, tako i u okupacionim radionicama. Oduševljeni svim tehnikama koje se primjenjuju u radionicama, ekipa iz SC “ Dlan” je, radi sticanja novih znanja i iskustava izrazila želju za saradnjom. Kao prvi korak saradnje su predložili dolazak naših asistenata okupacione terapije u njihov centar, kako bi edukovali osoblje. Nadamo se da će se saradnja u budućnosti realizovati, te da će ta saradnja imati utjecaj na kvalitetniju njegu i zadovoljenje potreba kod osoba sa intelektualnim teškoćama.