Svjetski dan mantalnog zdravlja 2021.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra, a ove godine se stavlja u fokus tema „Mentalno zdravlje u svijetu nejednakosti“.

U Zavodu Drin svakodnevno, kroz svoje aktivnosti, programe, projekte, brinemo o mentalnom zdravlju naših korisnika, a u petak smo, pored redovnih aktivnosti okupacione terapije, sa našim korisnicima obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Korisnici su pravili zelene vrpce, koje predstavljaju znak i simbol solidarnosti i podrške mentalnom zdravlju, a sve u cilju uklanjanja stigme i diskriminacije.

Zelene vrpce smo podijelili našim uposlenicima. Iste smo spakovali u kutije, koje su takođe rad naših korisnika,te ih uručili uposlenicima Općine Fojnica, JU Dom zdravlja Fojnica, Lječilištu „Reumal“, SMŠ „Zijah Dizdarević“, zatim smo posjetili i Turski kulturni centar Institut „Yunus Emre“ i JU “Dječiji vrtić” Fojnica.

Uposlenici pomenutih ustanova su se oduševili našim gestom, a zadovoljstvo korisnika nije manjkalo.

Svjesni smo da nejednakosti utiču na mentalno zdravlje svih, ne samo ljudi koji pate od mentalnih poteškoća i bolesti, nego i na zdrave ljude, te ljude sa somatskim bolestima i poteškoćama, kao i to da je pandemija u kojoj se nalazimo dodatno naglasila nejednakosti i njene učinke na zdravstvene ishode.

Zato, predrasude i stigmu zamijenimo tolerancijom i razumijevanjem.