NA NAŠEM PARKINGU SU DVA NOVA KOMBI VOZILA

Ovih dana Zavod Drin je postao bogatiji za dva nova kombi vozila. Potreba za njima je postojala i mnogo ranije, koliko zbog starosti onih sa kojima raspolažemo, toliko i zbog nemogućnosti da se njima osiguraju i pokriju sve potrebe Zavoda i naših korisnika.

Vozila su kupljena vlastitim sredstvima Zavoda, s tim da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dijelom subvencioniralo kupovinu jednog od vozila.