Godinama uz nas…

Italijanska humanitarna organizacija A.R.P.A. već dugi niz godina pomaže i tim daje velikodušnu podršku ugroženom stanovništvu u cijeloj BiH, između ostalog i sociozdravstvene ustanove i druge institucije i udruženja čija je djelatnost briga za osjetljive kategorije društva.


Unatoč pandemiji Korona virusa, prijatelji iz Italije nađu način da svojom donacijom, koliko toliko, ublaže posljedice pandemije i daju materijalnu podršku i našem Zavodu. Ovog puta A.R.P.A., na čijem čelu je gospodin Alberto Bonifacio, kao rukovodioc sektora za humanitarnu pomoć pomenute organizacije, uručila je našoj ustanovi donaciju u higijenskim i prehrambenim potrepštinama, sanitetskom materijalu i pelenama. Zahvaljujemo se i ovim putem našim prijateljima za dosadašnju podršku i pomoć koju su mnogo puta usmjerili na našu adresu.