O B A V I J E S T

Na osnovu Odluke direktora Zavoda Drin, a po preporuci nadležnih organa, u cilju zaštite korisnika, radnika i opće populacije, a zbog pogoršane epidemiološke situacije i velikog broja zaraženih virusom COVID-19 u državi, primjenjuju se sljedeće mjere:

– zabrana posjete korisnicima koji se nalaze na smještaju u Zavodu;
– zabrana odlazaka korisnika van Zavoda, što uključuje i odlazak u porodicu, a druga napuštanja Zavoda svesti na minimum;
– svi zaposlenici su obavezni da se strogo, kao i u prethodnom periodu, pridržavaju propisanih higijensko- epidemioloških mjera zaštite ( nošenje maske, rukavica, korištenje sredstava za dezinfekciju i dr.);

Trajanje svih navedenih mjera je do daljnjeg.