Posjeta predstavnika KJU Dom Nahorevo

U cilju razmjene iskustava u oblasti socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja  osoba sa intelektualnim teškoćama, našu ustanovu posjetio je stručni tim  KJU „ Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Nahorevo, Sarajevo, na čelu sa direktorom  Hazimom Durmišević.

Direktor Zavoda Drin, Adis Ramić, upoznao je goste sa načinom funkcionisanja naše kuće, naglašavajući nastojanja i projekte u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za korisnike. 

Nakon sastanka i prilikom obilaska odjeljenja Zavoda, konstatovano je da ove dvije ustanove trebaju ostvariti kvalitetniju saradnju u budućnosti, koja bi prije svega doprinijela unaprijeđenju života i rada korisnika, ali i uposlenika u ustanovama. Saradnja bi zasigurno omogućila brže rješavanje problema u oblasti stručnih tretmana i socijalne zaštite osoba koje su smještene u Domu Nahorevo i Zavodu Drin.