Radnici proslavili 64. rođendan Zavoda Drin

Tradicionalno, godišnjica Zavoda se proslavi zabavama za korisnike i radnike.

Nakon proslave upriličene za  korisnike naše ustanove, sljedeća noć je bila rezervisana za zabavu uposlenika i menadžmenta Zavoda, te članove Upravnog odbora, koja je također organizovana u hotelu Reumal.

Prisutnim radnicima su se obratili predsjednik UO Branko Golub i direktor Adis Ramić, pozdravili njihova zalaganja i poželjeli sve najbolje povodom 64 godine postojanja i rada Zavoda. 

Direktor Ramić naglasio je da se nada da će se i dalje, uz međusobno uvažavanje i povjerenje, posao koji nam je povjeren obavljati na najbolji mogući način.

Nakon obraćanja, direktor Zavoda je uručio zahvalnice i nagrade za navršenih deset, dvadeset i trideset godina radnog staža u Zavodu.

Radnici sa deset godina staža su: Lejla Agić, Hidajet Ajanović, Alisa Fejzić, Ermin Fejzić, Saudina Huseinbašić, Zehrid Klisura, Adnan Kučuk, Senid Omerčević, Nijaza Pugonja, Kasim Smajić i Fahra Džafić.

Radnici sa 20 godina radnog staža u Zavodu: Karahmet Đenita, Šabanović Mersiha, Salčinović Seniha, Varka Hanifa, Huseinbašić Maida i Jusupović Sabina. 

A nagradu i priznanje za trideset godina dobila je Murada Šumež. 

Zabava je trajala do kasno u noć, a za odličan provod i dobru muziku pobrinuli su se članovi Nature Orchestra.