O B A V I J E S T

Obavještavamo sve naše prijatelje, građane i građanke BiH, čija je namjera da kurbansko meso doniraju Zavodu Drin, da će se prijem istog vršiti još danas, 12.augusta 2019.godine, do 18 sati. Razlog zbog kojeg smo primorani skratiti vrijeme prijema kurbanskog mesa jeste popunjenost kapaciteta za kvalitetno i sigurno skladištenje mesa, kojim Zavod Drin raspolaže.
Hvala na razumjevanju…