Posjeta Vladi BPK

Direktor Zavoda Drin, gospodin Adis Ramić, zajedno sa svojim saradnicima boravio je u službenoj posjeti Vladi Bosansko- podrinjskog kantona, gdje ih je dočekao premijer BPK, gospodin Emir Oković, ministrica za soc.politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, gospođa Sabira Bešlija, ministar finansija ovog kantona, gospodin Nudžeim Džihanić te direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde, gospođa Mediha Jašarević Hodžić.

Cilj ove posjete je, prije svega, ostvarivanje bolje saradnje, radi podrške korisnicima koji dolaze sa prostora ovog kantona, gdje su domaćini pokazali izrazitu volju da se odnosi sa našom ustanovom unaprijede i približe. Premijer je ovom prilikom iskazao zadovoljstvo i zahvalnost za smještaj i njegu njegovih sugrađana smještenih u Zavodu Drin, te konstatovao da nikada nije bilo prgovora niti primjedbi s te strane.

Na sastanku su i direktor Ramić i domaćini izrazili želju da se odnosi unaprijede, a prije svega radi podrške korisnicima koji dolaze sa područja BPK, te kako obaveze prema Zavodu od strane ovog kantona trebaju biti fer i na vrijeme realizovane. Posebnu podršku i zahvalnost našoj ustanovi iskazala je ministrica Bešlija, naglasivši da je obaveza svih nas da kao ljudi zadovoljimo potrebe korisnika, jer oni nisu birali takav život kakav imaju, moraju biti prioritet svima, ne samo resornom ministarstvu nego i kantonu i državi.

Na kraju ove posjete direktor Ramić je pozvao prisutne da posjete Fojnicu, da dođu u Zavod Drin, prije svega u posjetu korisnicima, ali i radi unapređenja odnosa te upoznavanja sa novim projektima i sa onim koje je Zavod već realizovao.