Organizacija rada

 

STRUČNI TRETMANI:

DEFEKTOLOŠKI TRETMAN

USLUGE PSIHOLOGA U ZAVODU

LOGOPEDSKI TRETMAN

SENZORNA TERAPIJA

FIZIKALNI TRETMAN

MUZIKOTRETMAN

EKONOMIJA – DOMAĆA PROIZVODNJA

SOCIOTERAPIJA

SLUŽBA SOCIJALNOG RADAda bi aktivnost socijalnog radnika bila  sveobuhvatnija, a život korisnika što kvalitetniji , u svom radu  primjenjujemo slijedeće metode:

– metod socijalne akcije

– rada sa grupom

– rada sa pojedincem

 

RADNA OKUPACIJA U KREATIVNIM RADIONICAMA:

– RADIONICA ZA IZRADU MALIH PREDMETA OD DRVETA

– RADIONICA TEKSTILA I KOŽE

– KROJAČKO KREATIVNA RADIONICA

– ART RADIONICA