Obavijest o prijemu mesa

Zavod Drin, po Rješenju federalnog veterinarskog inspektora, ne smije vršiti prijem pošiljki proizvoda
životinjskog porijekla bez propisane Potvrde kojom se potvrđuje njena zdravstvena ispravnost.