O nama

Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin Fojnica je ustanova od posebnog društvenog interesa u oblasti socijalne zaštite, osnovana 1955.godine. Djelatnost Ustanove podrazumjava pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja, psihosocijalne rehabilitcije i primarne zdravstvene podrške osobama s intelektualnim teškoćama, kombinovanim smetnjama i osobama sa psihičkim i psihoorganskim oboljenjima

Trenutno se u Ustanovi na smještaju nalazi 500 korisnika sa intelektualnim teškoćama, osobe sa psihičkim i psihoorganskim oboljenjima, različite starosne dobi (od 1. do 91. godine starosti), iz cijele Bosne i Hercegovine. Broj i složena struktura zbrinutih korisnika, svrstava ovu ustanovu u red najvećih i najkompleksnijih ustanova ovog tipa u BiH.

Tokom 65 godina postojanja, zahvaljujući entuzijazmu, humanosti i profesionalizmu  uposlenika,  Ustanova “Drin” se razvijala i rasla, te uspjela postati ugledna socijalno – zdravstvena ustanova, koja se stručno i čovječno odaziva na potrebe svojih korisnika i štiti njihove interese, nastojeći se što bolje integrisati u svoje društveno okruženje.

Danas, se usluge smještaja, sa različitim nivoima podrške, pružaju korisnicima na ukupno dvadeset i tri stambene jedinice na različitim lokacijama i sa različitim brojem korisnika. S obzirom na veliki broj osoba sa nekim od oblika mentalnih teškoća i na zahtjevne potrebe koje rad sa ovom populacijom iziskuje, iz godine u godinu, u porastu je broj jedinica u lokalnoj zajednici, kao i potreba za novim programima i uposlenicima.

 

HISTORIJAT ZAVODA (klik za više)