Menadžment

MENADŽMENT

Direktor
Adis Ramić, dipl. scr.
telefon: +387 30 547 200

Šef službe unutrašnje zaštite i tehničkog održavanja
Adnan Buljina, mr. sc
telefon: +387 30 547 214
email: adnan.buljina@drin.ba

Poslovna sekretarica
Merima Kurta
telefon: + 387 30 547 200
email: info@drin.ba

Šef sektora zajedničkih poslova
Adnan Bubalo, dipl. pravnik
telefon: +387 30 547 212
email: adnan.bubalo@drin.ba

Šef sociomedicinskog sektora
Muris Salčinović, dipl. defektolog – oligofrenolog
email: muris.salcinovic@drin.ba

Šef ekonomsko – finansijske službe
Ajdin Hibović, dipl. ekonomista
telefon: +387 30 547 226
email: ajdin.hibovic@drin.ba

Šef službe socijalnog rada

Đenita Karahmet, dipl. socijalni radnik
telefon: +387 30 547 210
email: dzenita.karahmet@drin.ba

Referent za kadrovske poslove
Jasmina Buza, pravnik
telefon: +387 30 547 201
email: jasmina.buza@drin.ba

Odjel Urlenike
telefon: +387 30 832 201
email: adis.ramic@drin.ba

Odjel za projekte, donacije i odnose s javnošću
telefon: + 387 30 547 225
email: fahra.dzafic@drin.ba
email: amela.mujagic@drin.ba