1.300.000 KM za Ustanovu Drin

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obezbjedilo više od 1.300.000,00 KM za Ustanovu Drin.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, na čelu sa ministrom Delić Adnanom, podržalo je Ustanovu Drin sa tačno 1.312.296,00 KM, od kojih je jedan milion za najvažniji projekat- izgradnja (druga faza) Odjela B Urlenike – Socijalno stanovanje, zatim 85.560,00 KM za nabavku toplotnih pumpi, 18.992,00 KM nabavka kotla za čvrsto gorivo i 65.000,00 kupovina/rekonstrukcija kuće u lokalnoj zajednici. Preostala sredstva u iznosu od 143.157,00 KM je tekući transfer za sufinansiranje rada, programa i projekata socijalne zaštite.

Dobijena sredstva su veoma značajna sa aspekta zadovoljenja propisanih standarda i poboljšanja uslova života korisnika usluga Ustanove. Koristimo priliku da se zahvalimo Vladi Federacije, resornom ministru Adnanu Deliću, odnosno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koji su prepoznali značaj naše ustanove za život osoba koje su u potrebi da koriste usluge ustanove poput naše i čiju podršku konstantno imamo.
Ustanova Drin se, takođe, obavezuje da će sredstva trošiti namjenski i transparentno.

Pročitajte putem linka:

MINISTAR DELIĆ POTPISAO UGOVORE VRIJEDNE DVA MILIONA KM ZA NASTAVAK PODRŠKE POBOLJŠANJU KVALITETA USLUGA U FEDERALNIM USTANOVAMA