Obavljena berba krompira na imanju Malkoč

Počeli su i jesenski radovi na zavodskom imanju Malkoč.

Obavljena je berba krompira. Jedan dio imanja je pokriven voćnjakom, a ostalo zemljište se koristi za uzgoj raznog povrća, najvećim dijelom  krompira, čija proizvodnja velikim dijelom pokriva godišnje zavodske potrebe za ovom namirnicom. Ove godine je, na Malkoču i njivi koja se nalazi u blizini Zavoda, ukupno ubrano oko 19 tona krompira, što je za nas izuzetno značajno.

Napomenućemo da su u svakodnevne aktivnosti na poljoprivrednom imanju, kroz radno- okupacioni angažman, uključeni i naši korisnici. Boravak i rekreacija u prirodi, poljoprivredne aktivnosti, te hortikulturna terapija, rehabilitacione su metode koje imaju jako pozitivan učinak na psihofizičko zdravlje korisnika. Sve radove na imanju Malkoč, tokom cijele godine, prati i koordinira naš uposlenik Džemil Durić, dipl.ing. poljoprivrede.