Velika količina kurbanskog mesa i ove godine je prispjela u Zavod Drin

Na adresu Zavoda i ove godine je dospjela velika količina kurbanskog mesa.

S tim u vezi još jednom se iskreno zahvaljujemo svim građanima, pravnim subjektima, koji su odlučili da svoje kurbane uruče našoj ustanovi, te time daju značajnu podršku i olakšaju naš trud u pružanju što kvalitetnijeg boravka naših korisnika u Zavodu.

Također, želimo da obavijestimo javnost da je u prethodnim danima sve, što se ticalo ove vrste donacije, proteklo u najboljem redu, te se zahvaljujemo i našim radnicima koji su to omogućili, radeći danonoćno na prijemu i obradi mesa. Potrebno je bilo  uložiti velike napore, izvršiti organizaciju na vrijeme, da bi proces prijema i skladištenja kurbanskog mesa protekao što brže, kako bi kurbansko meso bilo zdravstveno sigurno i na najbolji način pripremljeno za spremanje obroka u narednoj godini. Radnici koji su učestvovali u ovom procesu prijema, pripremanja mesa za razne vidove obroka i sigurno čuvanje već godinama rade na istom i sve to se radi tako da zadovolji higijenske uslove i bude što svrsishodnije za pripremu.

Zavod Drin je, kao i uvijek, a naročito ove godine, zbog vremenskih prilika, veliku pažnju posvetio da osigura odgovarajuće skladišne prostorije, sa odgovarajućim kapacitetima za skladištenje kurbanskog mesa. Prostorije za skladištenje kurbanskog mesa prethodno su očišćene i dezinficirane, sa mogućnošću hlađenja, odnosno postizanja odgovarajućeg temperaturnog režima za skladištenje kurbanskog mesa. Organizaciju i proces rada možete pogledati na fotografijama u prilogu.