Posjeta studenata IPF-a Zenica

Studenti Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice, Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za inkluzivnu edukaciju, u pratnji profesora, boravili su u studijskoj posjeti našoj ustanovi.

Tokom svoje posjete, namjera profesora bila je da se studenti  upoznaju sa radom Zavoda, korisnicima naših usluga, tretmanima i aktivnostima koje se provode sa korisnicima. Profesori i studenti iskazali su posebnu zainteresiranost za programe, projekte, koji se odnose na socijalnu inkluziju, deinstitucionalizaciju.

Goste su primili stručni radnici Zavoda Drin i tom prilikom dali kratke inpute u rad Zavoda. Nakon  obilaska odjeljenja, kako bi se ovi mladi ljudi direktno upoznali sa organizacijom rada u našoj ustanovi i našim korisnicima, naši stručni radnici su odgovarali na pitanja koja su postavljali studenti, te bili na raspolaganju da daju informacije koje su interesovale ove mlade ljude.