Zavod potpisao Ugovore za realizaciju dva projekta sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Direktor Zavoda Drin, gospodin Adis Ramić, u utorak, 20.septembra 2022. godine, potpisao je sa Fondom za zaštitu okoliša dva ugovora o udruživanju finansijskih sredstava u svrhu provođenja mjera energetske efikasnosti na dva objekta Zavoda Drin, u sklopu projekta
Fonda “ Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini”.

Dio sredstava, 50 %, za realizaciju projekata obezbjediće Fond, a drugi dio
Zavod Drin.
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH jedan je od implementatora ovog projekta, kojim administrira UNDP, zaključio je ugovore sa 17 korisnika sredstava koji se zajednički sufinansiraju sredstvima Fonda i krajnjih korisnika. Implementacijom mjera povećanja energijske efikasnosti ovi objekti, među kojima i naš Zavod; ostvarit će smanjenje potrošnje energije od 30 do 70 posto, te prosječno smanjenje emisije CO2 od 85 posto.