INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U  Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ponovo je pokrenuta  inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak, a koji se odnosi na Član 6, kojim se reguliše oslobađanje od obaveza oporezivanja korisnika ustanove za naknade koje se izdvajaju za radni angažman u ustanovi, a koji je dio radne terapije.

Naime, ovim članom izuzete su  obaveze plaćanja na dohodak za naknade koje ostvaruju osobe sještene u kazneno- popravnim, te još nekim ustanovama, ali ne i ustanove Zavoda Drin. Što je zaista jedan veliki paradoks, pa se desilo da nalaz poreske inspekcije u prethodnoj godini utvrdi obavezu Zavoda da na ovo ime uplati sredstva od oko 80,000 KM.  Naime radi se o naknadama koje Zavod korisnicima daje u smislu džeparca ili nagrade za njihov angažman, ti iznosi su simbolični, ali obzirom na veliki broj korisnika, te i plaćanje poreza za isto, predstavlja značajno opterećenje Zavodu. 

Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak pokrenula je zastupnica Stranke demokratske akcije, gđa. Kenela Zuko, koja je svojom ranijom posjetom Zavodu Drin najavila podršku našoj ustanovi. Nadamo se da će se u što skorije vrijeme pokrenuti procedura izmjene predmetnog Zakona, a što je, prije svega, velika podrška osobama koje su smještene u Zavodu. 

Zahvaljujemo se zastupnici Zuko na pokretanju inicijative, čime potvrđuje brigu za ugrožene kategorije našeg društva.