Ministrica posjetila DRIN

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ivana Prvulović, sa saradnicima, posjetila je naš Zavod.

Delegacija Ministarstva je obišla korisnike i sa direktorom, gospodinom Adisom Ramićem i šefovima službi, razgovarala o stanju korisnika, procesu deinstitucionalizacije, finansijskim izazovima sa kojima se Zavod susreće, ali i planovima za razvoj ove ustanove.

Obzirom da gotovo jednu trećinu svih smještenih korisnika u Zavodu čine korisnici iz Kantona Sarajevo, njih 135, razgovarano je o nivou saradnje naše ustanove sa JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, te aktuelnim problemima i uvjetima rada, kvalitetu i obimu socijalnih i zdravstvenih usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, ali i drugim pitanjima od značaja za rad ove ustanove poput pitanja cijene usluga smještaja, koja se nije mijenjala punih sedam godina uprkos značajnom unapređenju uvjeta stanovanja i pružanja usluga, kao i efektima stvarnog poskupljenja roba i usluga na tržištu.

Ministrica Prvulović je naglasila spremnost Ministarstva da pomogne rad Zavoda kako bi se obezbijedila što kvalitetnija usluga socijalnog zbrinjavanja, psihosocijalne rehabilitacije i zdravstvene njege osoba koje su smještene u ovu ustanovu.

“Zajedno ćemo raditi na poboljšanju uslova smještaja u ustanovama socijalne zaštite. Istovremeno snažno zagovaramo i provodimo proces deinstitucionalizacije kako bismo poboljšali kvalitet života osoba sa intelektualnim poteškoćama i psihičkim i psihoorganskim oboljenjima” poručila je ministrica Prvulović.

Ovom prilikom prezentovan je i jedan broj projekata koje planiramo realizovati, a koji su isključivo usmjereni na pružanje kvalitetnije usluge našim korisnicima.

Tokom posjete upriličen je obilazak odjeljenja, radno-okupacionih radionica i odvojenih stambenih jedinica.

Ministrica Prvulović je izrazila svoje zadovoljstvo viđenim kao i planovima razvoja Zavoda u narednom periodu o kojima ju je upoznao direktor Ramić. Također je izrazila nadu da će ministarstvo na čijem je čelu biti u prilici podržati neki od projekata koje Zavod Drin ima potrebu realizirati u narednom periodu.