IN MEMORIAM: 15 godina od smrti Kadire Pašić Mehmedagić, direktorice Zavoda Drin

  1. juna 2021. godine, navršava se 15 godina otkako je ovaj svijet napustila Kadira Pašić Mehmedagić, dugogodišnja direktorica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica.

Davne 1969. godine Kadira Pašić Mehmedagić biva imenovana za direktoricu Doma za mentalno invalidna lica u Dusini. Kao osoba sa izraženim altruizmom, s velikim entuzijazmom i planovima dolazi u Dom i preuzima odgovornost, koja se pretvara u ljubav i ogromnu posvećenost, prema nemoćnim osobama. Godine 1971. pokreće izgradnju savremenog objekta u Fojnici, da bi već 1973. došlo do svečanog otvaranja novog objekta i useljavanje korisnika iz Dusine i jednim dijelom iz Doma u Bakovićima, kojim je takođe rukovodila. Novoizgrađeni, savremeniji,  objekat pružao je udobniji smještaj i kvalitetniju brigu za korisnike.

Ulaganjem svog potencijala u drugačije i nemoćne, rađao se ugled koji je rastao i koji nije poznavao ograničenja,  te se veličina ličnosti direktorice Kadire Pašić Mehmedagić, a samim tim i ugled Zavoda Drin u Fojnici  proširio, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i Balkanom, Evropom, pa i dalje. Nagrade i priznanja dolazila su, kako od institucija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini, tako i van granica naše domovine.

Majka za većinu korisnika Zavoda, jer su je tako i zvali, pa i dan danas tako zovu, direktorica Kadira Pašić Mehmedagić, preminula je 15.juna 2006. godine, te zauvijek napustila svoj Zavod. Njena djela su ostala da trajno svjedoče o ženi s ogromnom energijom u borbi za svoje korinike, radnike, za Zavod. Zavod je bio njen život, a ona sinonim ljubavi i brige za osobe čiji je cjelokupni život vezan i ovisan o brizi drugih.

Draga direktorice neka ti je vječni rahmet i HVALA…