Projekt za hitni odgovor na COVID-19

Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19, Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške, kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri.

Cilj projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19. Imajući u vidu činjenicu da je Svjetska Banka u projektnom dokumentu dala mogućnost ugovaranja sa UN agencijama za obavljanje poslova nabavki, Federalno ministarstvo zdravstva se, uz saglasnost Vlade Federacije BiH, odredilo da UNDP agencija provede procedure nabavke testova, medicinske i zaštitne opreme. Ovo i iz razloga što će postupak nabavke biti usklađen s procedurama Svjetske Banke kao kreditora, te će realizacija nabavke u pogledu količina i kvalitete opreme biti efikasnija. Za realizaciju projektnih aktivnosti podkomponente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je projektni tim Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Tako je u okviru ovog projekta obuhvaćena i naša ustavoa, te je na adresu Zavoda Drin stigla određena količina zaštitnih srestava na COVID- 19. U prvoj fazi, odnosno isporuci ovih sredstava, u Zavod Drin je došao veći broj zaštitnih rukavica, te zatitnih naočala, vizira i ogrtača. U sljedećoj turi očekuje se donacija u dezinfekcionim sredstvima.