ODRŽANE EDUKATIVNE RADIONICE ZA STRUČNE RADNIKE ZAVODA DRIN I ZAVODA BAKOVIĆI

U okviru projekta „Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020)“, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politke, u Hotelu Reumal u Fojnici, održane su edukativne, interaktivne radionice iz koordinisane brige u sklopu programa mentalnog zdravlja u BiH.

Četverodnevna edukacija održana je u periodu od 10. do 13. januara 2020., a obuhvatila je IV modula, koncipiranih od teoretskih i praktičnih dijelova obuke, prema Planu i programu: „Izrada individualnog plana oporavka“ na teme: Aktivno uključivanje i sveobuhvatna procjena potreba korisnika; Procjena i upravljanje rizicima; Individualni plan podrške korisnicima; Oporavak korisnika u oblasti mentalnog zdravlja i socijalne zaštite.

Edukatori su bili certifikovani treneri iz koordinisane brige: Mr. sci.dr med Biljana Lakić, spec.psihijatrije, projektna liderica i jedna od autorica Priručnika iz koordinisane brige u mentalnom zdravlju (UKC Banja Luka) i Prof.dr.sci.med. Mira Spremo, specijalista psihijatrije (UKC Banja Luka), dok su učesnici radionica bili članovi stručnih timova iz reda uposlenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. 

Cilj edukacije je bio da se stručni radnici Zavoda Drin i Bakovići upoznaju sa aktivnim uključivanjem tokom procesa procjene korisnikovih potreba, da unaprijede upotrebu instrumenta (upitnike, skale procjene i samoprocjene), pokažu sposobnost da integrišu podatke iz više izvora u svrhu izrade timske i sveobuhvatne procjene potreba i snaga korisnika i raspoloživih resursa zajednice; da steknu nova znanja i vještine o procjeni različitih rizika, da ovladaju metodama izrade plana upravljanja rizikom/rizicima te unaprijede rad na konceptu oporavka i unaprjeđenju ljudskih prava. 

Tokom izvođenja vježbi „Izrada plana oporavka“, učesnici su se  koristili  primjerima sa kojima se svakodnevno susreću u svojim Zavodima, što se pokazalo dobrom idejom i konstruktivnim rješavanjem problema te je odlično prihvaćeno od strane učesnika.  Ovakve vrste edukacija, osim usvajanja novih i usavršavanja postojećeg znanja, su bitne i u segmentu povezivanja sa drugim učesnicima koji imaju iste ili slične probleme, kada kroz diskusiju i interaktivni dijalog dolaze  do razmjene mišljenja i konkretnih odgovora i mogućih rješenja. 

Nisu nedostajale ni riječi pohvale upućene od strane edukatorica, za rad oba Zavoda,  posebno u segmentu deinstitucionalizacije. Bile su i iznenađene i oduševljene onim što su vidjele tokom obilska stambenih jedinica Zavoda. Prema njihovom mišljenju, uradili smo  puno, a nismo najbolje promovisali, odnosno praktično urađeno nije doprlo do šire javnosti.