Radni sastanak sa predstavnicima projektnog biroa Arhitekt d.o.o.

Prioritetni projekat Zavoda Drin, čiju realizaciju menadžment Zavoda namjerava početi u narednom periodu,  jeste rekonstrukcija/izgradnja  i opremanje objekata Odjela B – Urlenike. 

Razvijanje ovog projekta  podrazumijeva velike i brojne korake, saradnja sa stručnim osobama koje bi pripremile i pratile obnovu Odjela B,  obezbjeđivanje i pronalaženje materijalno – finansijskih sredstava, što kroz namjenska sredstva , tako i  podrška  kroz donacije.Također, nadamo se da će se kroz javne pozive u oblasti koja se odnosi na problematiku kojom se Zavod bavi, apliciranje na njih,te animiranje privrednih subjekata za podršku u izgradnji i opremanju objekata Urlenike, uspjeti obezbjediti materijalna sredstva , neophodna za realizaciju ovog projekta, kako bi se pružili  kvalitetniji uslovi života za korisnike koji su smješteni na ovom Odjelu. Uprkos svim teškoćama na koje se nailazi, obavezni smo, a i želja nam je , kada je u pitanju smještaj u Zavodu Drin,pratiti savremene evropske tokove. 

S tim u vezi danas je u Zavodu održan radni sastanak sa arhitektima iz projektnog biroa Arhitekt d.o.o., koji će raditi na izradi projekta Odjel B, nakon čega su, zajedno sa direktrom Zavoda Drin, gospodinom Ramić Adisom, otišli u obilazak lokacije gdje nalaze postojeći objekti na čijoj će se obnovi raditi.