UČEŠĆE NA KONFERENCIJI „ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA“

U periodu 15.-17.10.2019. naši stručni radnici, defektolozi, prisustvovali su četvrtoj po redu Konferenciji o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, ATAAC 2019. koja je održana u Zagrebu, Republika Hrvatska.

ATAAC konferencija u Zagrebu okupila je vrhunske svjetske stručnjake te korisnike asistivne tehologije i potpomognute komunikacije koji su prenijeli svoje znanje i iskustvo. Asistivna tehnologija predstavlja vrhunska tehnološka rješenja koja pomažu djeci s teškoćama i odraslima s invaliditetom da žive kvalitetnije. Ovogodišnja ATAAC konferencija 2019 sa više od 20 predavača iz brojnih zemalja svijeta okupila je preko 2000 stručnjaka iz Hrvatske i okolnih zemalja.
Naši uposlenici ovoj su Konferenciji prisustvovali zahvaljujući saradnji sa Udruženjem defektologa “STOL” i firmom ASCOM d.o.o. Tešanj koji su bili partneri u organizaciji ovogodišnje konferencije.