O B A V I J E S T

Obavještavamo sve naše prijatelje, građane i građanke BiH, čija je namjera da kurbansko meso doniraju Zavodu Drin, da će se prijem istog vršiti još danas, 12.augusta 2019.godine, do 18 sati. Razlog zbog kojeg smo primorani skratiti vrijeme prijema kurbanskog mesa jeste popunjenost kapaciteta za kvalitetno i sigurno skladištenje mesa, kojim Zavod Drin raspolaže. Hvala na

Obavijest o prijemu kurbanskog mesa

Obzirom da, već tradicionalno, za vrijeme Kurban-bajrama u našu ustanovu pristignu velike količine kurbanskog mesa, što je itekako značajno za Zavod, a iz zdravstveno- sigurnosnih razloga, ovim putem, sve naše prijatelje, koji imaju namjeru donirati svoje kurbane, obavještavamo o sljedećeim mjerama i preporukama koje bi bilo neophodno izvršiti: Ukoliko građani vrše klanje kurbana individualno, u