Vlada Federacije BiH potvrdila imenovanje Adisa Ramića za direktora Zavoda Drin

Vlada Federacije BiH jučer je u Sarajevu nastavila 174. redovnu sjednicu, na kojoj je dala prethodnu saglasnost upravnom odboru da za direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin bude imenovan Adis Ramić.

invalidnih lica – Drin bude imenovan Adis Ramić.
Adis Ramić rođen je u Fojnici 17. oktobra 1979. godine.
Osnovnu i srednju školu završio u Fojnici, a diplomirao na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu, na Odsjeku za socijalni rad 2004. godine. Trenutno u pripremi magistarskog rada na zajedničkom studiju Fakulteta Političkih nauka u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta.
Od 2005. godine uposlen u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin Fojnica, na radnom mjestu – socijalni radnik.
Od 2006. godine obavljao funkciju rukovodioca Odjela B Zavoda Drin, na kojem su smještene osobe sa psihičkim oboljenjima, što se, sistematizacijom radnih mjesta, 2010.godine verifikuje kao pozicija šefa Odjela za osobe sa psihičkim oboljenjima Zavoda – Drin.
Na toj poziciji obavljao je poslove organizacije rada 40 uposlenika i svakodnevnih životnih i vaninstitucionalnih aktivnosti 150 korisnika.
Na poziciju v.d. direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin Fojnica imenovan 30.10.2018. godine.
U periodu od jula 2014. do avgusta 2018. godine obnašao funkciju člana Nadzornog odbora JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin Fojnica.
Tokom profesionalne karijere aktivno učestvovao u nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih konferencija, seminara,okruglih stolova, edukacija iz oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga osoba u stanju potrebe.