Načelnik Općine Zavidovići u posjeti Zavodu

Načelnik Općine Zavidovići, gospodin Hašim  Mujanović i direktor Centra za socijalni rad Zavidovići, gospodin Samir Abidović, zajedno sa svojim saradnicima boravili su u posjeti Zavodu Drin. Cilj njihovog dolaska, prvenstevno, bio je posjetiti svoje građane koji se nalaze na smještaju u našoj ustanovi.